Garantie 3 ANI

Toate saltelele noastre au garanţie 3 ani numai în cazul în care sunt respectate următoarele

I. CONDIŢII DE GARANŢIE

1. Termenul de garanţie începe de la data vânzării saltelei. Durata de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data punerii acestuia în stare de folosinţă.
2. Salteaua care se vinde cu garanţie va fi însoţită de Certificatul de Garanţie ce cuprinde instrucţiuni de păstrare şi folosire a saltelei, condiţiile de garanţie şi declaraţia de conformitate.
3. Vânzătorul este obligat:
• să demostreze cumpărătorului că salteaua este în stare de funcţionare şi nu are defecţiuni;
• să completeze citeţ toate datele şi să aplice ştampila.
4. Cumpărătorul are dreptul, în termenul de garanţie, în mod gratuit, la:
• repararea saltelei în cazul unor defecţiuni de fabricaţie;
• înlocuirea saltelei care nu poate fi reparată sau care a fost în reparaţie peste 10% din termenul de garanţie.
5. Pentru a beneficia de garanţie, cumpărătorul trebuie să respecte următoarele:
• să folosească şi să păstreze salteaua cumpărată sau dobândită conform instrucţiunilor de la cap.II;
• să respecte condiţiile de garanţie şi să păstreze Certificatul de Garanţie;
• să se adreseze exclusiv S.C. SALTEX MOB S.R.L. în caz de defectare, nepermiţând persoanelor neautorizate să repare salteaua defectă;
• la întocmirea reclamaţiei să menţioneze data certificatului de garanţie, denumirea şi tipul defecţiunilor constatate.
6. Garanţia se pierde în cazul în care:
• salteaua a fost manipulată necorespunzător (a fost deteriorată mecanic: spartă, ruptă, zgâriată, etc.
• salteaua a fost stropită sau găurită în urma contactului cu ţigări sau chibrite;
• salteaua a fost îndoită;
• s-au efectuat intervenţii neautorizate asupra ei.
7. Ce nu reprezintă defect şi nu face obiectul garanţiei:
• dacă trageţi de feţe şi acestea se ridică;
• dacă aşezaţi salteaua pe lateral şi aceasta flambează (deoarece trebuie să stea pe orizontală);
• deformarea (tasarea) saltelei mai mică de 2 cm nu modifică proprităţile saltelei şi nu face obiectul garanţiei.

II. INSTRUCŢIUNI DE PĂSTRARE

1. Transportul şi manipularea saltelei se face cu atenţie. Suprafeţele exterioare trebuiesc protejate prin acoperire în timpul transportului;
2. Pe timp ploios, umed sau ninsoare, transportul se va face numai în vehicule acoperite;
3. Pentru ca salteaua să nu se deformeze, ea trebuie instalată pe o suprafaţă dură şi dreaptă;
4. Salteaua va fi ferită de contactul cu lichide, ţigări sau chibrite aprinse;
5. Nu îndoiţi salteaua pe durata transportului. Este interzisă urcarea saltelelor cu liftul de persoane, transportul acestora făcându-se pe scări.